آن‌ها ,می‌کنیم ,استفاده ,گوگل ,استفاده می‌کنیم ,ایمیل‌‌های gmail ,گوگل ایمیل‌‌های ,گوگل ایمیل‌‌های gmail

 

گوگل ایمیل‌‌های(gmail) ما را می‌خواند تا آگهی‌های تجاری به آن‌ها ارسال کند. زمانی که از"Google Map" استفاده می‌کنیم آن‌ها می‌دانند که چگونه ما از نقطه مبدا به نقطه مقصد می‌رویم. زمانی که از موتور جستجوی گوگل استفاده می‌کنیم (google) آنها می‌دانند که دنبال چه چیزی هستیم. آن‌ها تمام این اطلاعات را می‌خوانند، اما ما با آن‌ها معامله‌ای می‌کنیم مبنی بر اینکه از این اطلاعات علیه خودمان استفاده نکنند، تا به شعارشان یعنی "بد نباش!" (Don't Be Evil) پایبند باشند. اما آیا واقعا اینگونه است؟

 

منبع اصلی مطلب : ابزار های جاســـــــوسی
برچسب ها : آن‌ها ,می‌کنیم ,استفاده ,گوگل ,استفاده می‌کنیم ,ایمیل‌‌های gmail ,گوگل ایمیل‌‌های ,گوگل ایمیل‌‌های gmail
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : گوگل ایمیل‌‌های (gmail) ما را می‌خواند